...

Интериорно озеленяване на обществени сгради

интериорно озеленяване

Конферентната зала

Конферентната зала на едно от големите престижни учебни заведения беше озеленено с наша помощ. Заложихме на немски саксии със  самонапоителна система, както и на издръжливи растения  с лесна поддръжка. Прединството на озеленяване в саксии е, че са лесно размествяеми и могат да се сформират различни комбинации, спрямо събитията в този тип помещения. 

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.