...

Озеленяване на тераси и балкони

балконско озеленяване - Панорамната тераса

балконско озеленяване

Панорамната тераса

Преобразяването на тази тераси е с разнообразие от многогодишни и едногодишни растения-цъфтящи. Изградена е автоматизирана поливна система за реголирано поливане на декоративната растителност и за  улеснение на поддръжката.

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.