...

Интериорно озеленяване на частни домове

интериорно озеленяване - Златен лукс

интериорно озеленяване

Златен лукс

Златният акцент в този дом е навсякъде. Всички саксии са са съобразени с акцентите и умело се съчетават с всеки детайл. Подбрана е непретенциозна декоративна растителност, която контрастира, но и балансира цветовете в пространсвата. 

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.