...

Интериорно озеленяване на обществени сгради

офисно озеленяване - Оазис в бизнеса

офисно озеленяване

Оазис в бизнеса

Този проект е предизвикателство, но ние се справяме достойно с големият брой декоративна растителност- 1480 бр, както и с обема работа по индивидуалното обгрижване на всяко едно прекрасно растение. Многокомпонентният обект от открити и закрити пространства има много разнообразия от условия за отглеждане (изложения от четирите посоки на света, тъмно или светло, топло или студено), но правилният ни подбор допринася за развитието на една здрава, разнообразна и красива растителност. Едроразмерните растения, разпръснати по целият обект са друга наша гордост. Благодарни сме на партьорството си в проекта с интериотните дизайнери от „Cache Atelier

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.