...
  • Всички
  • Интериорно озеленяване на обществени сгради
  • Интериорно озеленяване на частни домове
  • Озеленяване на зони за отдих
  • Озеленяване на тераси и балкони
  • Празнични украси

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.