...

Интериорно озеленяване на обществени сгради

бизнрс сграда - Офисен колорит

бизнEс сграда

Офисен колорит

В офисното пространсто са съчетани много разнообразни видове декоративна растителност. Всички са декорирани в саксии от световно известна италианска фабрика, които разполагат с два контейнера за повече здравина и удобство. На този обект обгрижваме над 100 бр. растения. 

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.