...

Интериорно озеленяване на обществени сгради

офисно озеленяване - Играта

офисно озеленяване

Играта

Офисното озеленяване съдърна над 80 бр. декоративна растителност, която е разположена, както в различни комбинации в дизайнерски съдове- служещи за прегради, така и в еденични саксии. Растенията са с интензивна поддръжка и към днешна дата са утроили размерите си. Благодарни сме на партьорството си в проекта с интериорните дизайнери от Cache Atelier.

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.