...

Интериорно озеленяване на обществени сгради

Офисно озеленяване на балкона - Миксбордер

Офисно озеленяване на балкона

Миксбордер

Цветната тераса се предекорира по няколко пъти на година с цветя, които са с бум на цъфтеж през различните части от годината. Голямото разнообразие от растителност формира миксбордове в стабилните сандъците от Nicoli с двойни стени. Това защитава корените на растенията от изгаряне или измръзване. За постоянната свежест на растенията, дори през много горещите лета се грижи поливната система с регулирано подаване на водният режим.  

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.