...

Интериорно озеленяване на обществени сгради

Офисно озеленяване - Морска свежест

Офисно озеленяване

Морска свежест

Този обект се намира в морският град Варна. Концепцията за визия на офиса се оповаваше на няколко думи: свежи цветове, настроение за работа и колорит. Проекта е продължение от съвместната ни работата  в София  с тези клиенти. Благодарни сме на партьорството си в проекта с интерната дизайнерка – Станимира Нанкина.

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.