...

Озеленяване на тераси и балкони

озеленяване на тераси и балкони

балконско озеленяване

Четири сезона- цветни тераси

Преобразяването на тази тераси е всесезонно! Търсеният ефект е преливане от цветове, багри и текстури. Всяка година подбора на цветята е различен за повече разнообразие, динамика  и колорит.

запитване

Свържете се с нас за повече информация.
Ще получите безплатна консултация за
озеленяването на вашето пространство.

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, както и поддръжка на декоративни стайни растения. 

Всички права запазени © Интериор Плант Дизайн

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.